Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Excelskolan

Uttalande 2023-08-16

Dnr 23-194

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Excelskolan

Frågeställning:

Marknadsföring via e-post till konsument som ej samtyckt till utskick

NIX-nämndens beslut:

Excelskolan har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då de skickat e-postreklam till en konsument utan samtycke

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon mottagit e-post från Excelskolan i marknadsföringssyfte utan att hon samtyckt till det.

Företagets uppgifter
Excelskolan har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid e-postreklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Excelskolan har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenten mottagit e-post utan att ha samtyckt till det. E-posten innehöll marknadsföring av företagets avgiftsbelagda kurser. NIX-nämnden bedömer att utskicket skickats i syfte att främja försäljningen av dessa kurser och e-postutskicket utgör därför marknadsföring.

Genom att skicka epost-reklam till en konsument utan dennes samtycke har Excelskolan brutit mot 19 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 E-post Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies