Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

iPiccolo AB

Uttalande 2023-08-15

Dnr 23-196

Anmälare:

En konsument

Motpart:

iPiccolo AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion i sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan vidare åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Av underlaget framgår även att sms:et saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion eftersom anmälaren mottagit sms trots att denna tidigare avanmält sig via sms-utskickets instruktioner.

Företagets uppgifter
iPiccolo AB (företaget) har uppgett att de i samband med konsumenters beställning av företagets tjänster informerar konsumenterna om att företaget kan komma att kontakta dessa i marknadsföringssyfte via olika kanaler. Företaget har vidare uppgett att de grundar sina marknadsföringsinsatser på ”berättigat intresse”, vilket framgår på företagets hemsida under avsnittet formationssida för behandling av personuppgifter (https://www.inkclub.com/se/sv/GDPR) under punkt 4 och på sidan för köpevillkor (https://www.inkclub.com/se/sv/condition) under punkt 14. Företaget har även uppgett att kunder när som helst kan avanmäla sig direkt via en länk/svarsfunktion i reklamutskick samt via företagets kundtjänst. Alla avanmälningarna registreras sedan hos företaget.

I det föregående fallet har iPiccolo AB uppgett att de tidigare administrerat sina kampanjutskick via sms hos en extern leverantör. Den externa leverantören samlade de avregistrerade mobilnumren på separata listor och alla mobilnummer i dessa listor spärrades automatiskt vid nästkommande kampanjtillfälle. Under maj i år omdirigerade företaget administrationen av sms-kampanjer till ett internt marknadsföringsverktyg. Vid import av listorna med avregistrerade mobilnummer till företagets interna system saknade en av listorna från ett specifikt avregistreringsdatum ett +-tecken i början av mobilnumret. I företagets interna system rensades det första tecknet automatiskt bort från mobilnumret, alltså +-tecknet, så att bara siffrorna i mobilnumret kvarstod. Men i den lista som saknade +-tecknet raderade systemet i stället den första siffran i dessa kunders mobilnummer. Detta fick effekten av att dessa mobilnummer inte kunde matchas mot kunddatabasen och avregistrering från sms-kampanjer uteblev. Kunden som gjort anmälan fanns med i just den listan.

iPiccolo har trots stickprov efter importen av deras marknadsföringssystem inte upptäckt felet och därför har anmälaren och så även andra konsumenter som avregistrerat sig via sms-svar mottagit reklamutskick från företaget. Företaget har vidare uppgett att de direkt efter att felet uppdagats rättat till det omgående, samt kontaktat berörda kunder om det felaktiga utskicket. Företaget har även uttryckt att det inträffade är en olycklig engångsföreteelse och att det inte finns en risk att det ska upprepas.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

NIX-nämnden gör bedömningen att iPiccolo AB skickat sms-reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det genom att tidigare avregistrerat sig från framtida utskick från företaget. I föregående fall rör det sig om en engångsföreteelse och ett misstag i samband med administration av telefonlistor som företaget snabbt åtgärdat. Eftersom företaget för NIX-nämnden har visat på rutiner av god marknadsföringssed och en vilja att följa lagen anser nämnden att företaget för denna engångsföreteelse inte bör hållas ansvarig.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Enligt anmälan har sådan adress funnits i sms-reklamen men har inte fungerat.

Av ovanstående uppgifter framgår att det rör sig om ett misstag samt att utskicken i övrigt försetts med en fungerande avregistreringsadress. NIX-nämnden finner ingen annan bedömning mot ovanstående.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies