Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Tele2

Uttalande 2023-09-28

Dnr 23-202 samt 23-203

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Tele2

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringda av Tele2 trots att deras telefonnummer är registrerade i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Tele2 har uppgett i dnr 23-202 att uppringningen beror på ett systemfel vilket lett till att en ringlista från 2022 återaktiverats. Utredning pågår om hur detta kunnat ske. Tele2 har uppgett att listan inte är aktiv nu så det inte ska kunna upprepas. Tele2 beklagar det inträffade. I dnr 23-203 har Tele2 uppgett att numret inte kommer från Tele2 utan att det har sökts upp av säljaren på eget bevåg. Säljaren har/kommer att uppmärksammas på att det strider mot Tele2:s riktlinjer. Tele2 beklagar det inträffade.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I dnr 23-202 är det ostridigt att Tele2 kontaktat anmälaren via telefon trots att dennes telefonnummer är registrerat i NIX-Telefon. Tele2 har emellertid uppgett att samtalet berott på ett systemfel vilket lett till att en ringlista från 2022 återaktiverats. NIX-nämnden bedömer att Tele2 inte ska hållas ansvarig för incidenten eftersom det systemfel som orsakat det inträffade legat utanför Tele2:s kontroll. Anmälan lämnas utan åtgärd

I dnr 23-203 är det ostridigt att Tele2 kontaktat anmälaren via telefon trots att dennes telefonnummer är registrerat i NIX-Telefon. Tele2 har emellertid uppgett att telefonnumret inte tillhandahållits av Tele2, utan att säljaren hos underleverantören sökt upp anmälarens telefonnummer på eget initiativ. NIX-nämndens bedömning är att Tele2 inte ska hållas ansvarig för incidenten eftersom säljaren brutit mot Tele2:s riktlinjer och agerat på eget initiativ. Det inträffade har skett utanför Tele2:s kontroll. Anmälan lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.