Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Mäklarhuset Bromma

Uttalande 2023-09-28

Dnr 23-211

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Mäklarhuset Bromma

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Mäklarhuset Bromma har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit oadresserad direktmarknadsföring från Mäklarhuset Bromma trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Mäklarhuset Bromma har uppgett att eftersom det datum som incidenten påståtts ha inträffat på var för en längre tid sedan är det lite svårare för dem att härleda vad som skett och gått snett. Mäklarhuset Bromma har uppgett att de bytte leverantör för utdelning i maj månad och att detta måste vara deras gamla utdelare som delat ut fel om det som anmälaren hävdar stämmer.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Mäklarhuset Bromma har varken bekräftat eller avvisat anmälarens redogörelse. Anmälaren har bifogat underlag utskicket som denne mottagit och av detta framgår att det är oadresserad reklam från Mäklarhuset Bromma. Anmälaren har på ett detaljerat vis beskrivit den Nej tack till reklam-skylt han har på sin brevlåda. NIX-nämnden finner inte anledning att motsätta sig anmälarens uppgift om att denne haft en Nej tack-skylt.

Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Mäklarhuset Bromma agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ha delat ut oadresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.