Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Oadresserad reklam till konsument med Nej Tack-skylt

Uttalande 2023-09-28

Dnr 23-212, 23-224, 23-225, 23-226, 23-227, 23-228 samt 23-229

Anmälare:

Sju konsumenter

Motpart:

Trädfällarlaget AB

Frågeställning:

Trädfällarlaget AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till sju konsumenter som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Anmälarnas uppgifter
Anmälaren har uppgett att de mottagit oadresserad reklam från Trädfällarlaget AB trots att de tydligt motsatt sig det med en Nej Tack-skylt på brevlådan.

Företagets uppgifter
Trädfällarlaget AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via utskick till konsumenter med Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Då företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet låter NIX-nämnden anmälarnas uppgift ligga till grund för bedömningen.

Underlaget visar att Trädfällarlaget AB skickat oadresserad reklam till anmälarna trots att de hade en Nej Tack-skylt på deras brevlådor. Trädfällarlaget AB har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till sju konsumenter som tydligt har motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                                   2023 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.