Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svensk Direktreklam

Uttalande 2023-02-19

Dnr 23-213

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svensk Direktreklam

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit adresserad direktmarknadsföring från Svensk Direktreklam trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
NIX-nämnden har inte efterfrågat ett yttrande från företaget.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget i ärendet framgår att konsumentens brevlåda är märkt med flertalet olika uppmaningar. Det står ”ta tillbaka oadresserad reklam som t.ex. reklam, Ica Kuriren, lokaltidningar”, ”endast adresserad post”, ”inga tidningar” och ”om posten är märkt med (anmälarens adress) lägg den i lådan”. Även om informationen på brevlådan antyder att anmälaren inte önskar reklam är det enligt NIX-nämndens bedömning inte tydligt, på det sätt som lagen kräver, att denne motsätter sig oadresserad reklam.

Sammantaget medför mängden olika meddelanden att en utdelare kan ursäktas om denne inte uppfattar de olika budskapen på brevlådan som en invändning mot oadresserad reklam. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Oadresserad direktreklam Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies