Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Verisure Sverige AB

Uttalande 2023-09-03

Dnr 23-219

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Verisure Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon har blivit uppringd av Verisure Sverige AB, två gånger (den 11 och 12 juni 2023) från två olika telefonnummer, trots att hennes telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Verisure Sverige AB (företaget) har uppgett att de har ett allianssamarbete med Villaägarna vars syfte är att erbjuda Villaägarnas medlemmar en säkrare hemmiljö, samt att ge Verisure möjligheten att kontakta medlemmar i marknadsförings- och försäljningssyfte (s.k telemarketing). Villaägarna har därför introducerat ett erbjudande om larm för deras medlemmar på Villaägarnas webbsida som i sin tur är länkad till Verisure Sveriges ABs egna hemsida. Om medlem i Villaägarna är intresserad av att ta del av erbjudandet kan hen fylla i sina kontaktuppgifter samt godkänna att Verisure kan ta kontakt med de i marknadsförings- och försäljningssyfte.

Verisure Sverige AB har vidare uppgett att de ringt det telefonnummer som är registrerat på den klagande men att företaget gör antagandet att detta skett eftersom anmälarens telefonnummer är registrerat på den klagandes makens medlemskap i Villaägarna. Företaget har efter anmälan tagit bort anmälarens telefonnummer från bokningsavdelningens databas samt spärrat hennes telefonnummer för att förhindra framtida telefonsamtal.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Verisure Sverige AB kontaktat en konsument som är upprättad i spärregistret NIX-Telefon. Varför anmälaren mottagit samtalet är således oklart. Verisure Sverige AB uppger att anmälarens make troligen angett anmälarens telefonnummer i samband med ett medlemskap hos företagets samarbetsparters och att anmälaren av denna anledning mottagit samtalet från företaget. Anmälaren har uppgett att den mottagit två olika samtal från två olika säljare på Verisure Sverige AB samt att denna inte är kund hos företaget.

I föregående fall rör det sig om två samtal i närtid och är att betrakta som en engångsföreteelse. Även om ett samtycke inte kan lämnas av annan än konsumenten i fråga tycks företaget vid samtalen varit i god tro om att de kontaktat en konsument som på förväg givit sitt samtycke. Inkomna uppgifter till NIX-nämnden tyder på att anmälarens make i samband med Villaägarnas erbjudande om larm från Verisure Sverige AB har uppgett anmälarens telefonnummer för vidare kontakt.

Verisure Sverige AB har till NIX-nämnden bifogat uppgifter som styrker att företaget har en etablerad rutin för vilka konsumenter de kontaktar samt att samtycke vanligen inhämtas innan företaget kontaktar konsumenter i marknadsförings- och försäljningssyfte. Verisure Sverige ABs agerande efter anmälan antyder även på att företaget inte medvetet kontaktat anmälaren utan var i tron om att de mottagit erforderligt samtycke i förväg.

Ärendet lämnas utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.