Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Nordax (NOBA Bank Group AB)

Uttalande 2024-02-02

Dnr 23-220

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Nordax (NOBA Bank Group AB)

Frågeställning:

Adresserad direktreklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan vidare åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denna ett flertal gånger har mottagit adresserad reklam från Nordax trots att denna tidigare kontaktat företaget via e-post för att avsäga sig framtida reklamutskick. 

Företagets uppgifter
Nordax har uppgett att konsumenten samma dag som denna gjort sin anmälan till NIX-nämnden kontaktat företaget för att bli upptagen till Nordax interna spärregister. Nordax har tidigare varit i kontakt med konsumenten men då har denna inte kunnat garanterats en komplett spärr eftersom Nordax saknat personnumret.

NIX-nämndens bedömning
Adresserad direktreklam till konsumenter som tydligt motsatt sig det
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som direkt till företaget meddelar att denne inte vill motta fortsatt marknadsföring från ett enskilt företag anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot framtida marknadsföringserbjudanden.

Av underlaget framgår att konsumenten mottagit adresserad reklam trots att denna tidigare kontaktat företaget om att denna inte samtycker till att fortsatt motta adresserad reklam från Nordax. Nordax har uppgett att deras interna spärregister exkluderas mot eventuella adressfiler företaget beställer. I det enskilda fallet framgår att Nordax sänt ut adresserad reklam till konsumenten. Konsumenten hävdar att denna mottagit reklam mot sin vilja eftersom denna tidigare kontaktat företaget via e-post. Nordax har förklarat det inträffade genom att konsumenten vid e-postkontakten inte uppgett sitt personnummer och en komplett spärr därför inte tidigare kunnat garanterats förrän konsumenten på nytt kontaktat företaget och uppgett sitt personnummer i samband med att NIX-anmälan gjorts.

I marknadsföringslagen 21 § tillåts konsumenter att motsätta sig direktmarknadsföring från företag. Hur företagen väljer att administrera spärren är upp till företaget. Nordax har i det enskilda fallet hävdad att de inte kunnat fullgöra en total spärr förrän de fått tillgång till konsumentens personnummer, vilket NIX-nämnden finner följer av en vanlig förekommande branschhantering av spärregister. Marknadsföringslagen ställer endast upp krav på att ett indraget samtycke ska erbjudas kostnadsfritt och enkelt, vilket det i föregående fall gjorts när konsumenten på begäran blivit upprättad i Nordaxs interna spärregister.

Vad gäller adresserad direktreklam kan sådan spärr komma att ta viss administrativ tid och därav kan konsumenten motta reklam i en övergångsperiod innan spärren ges full verkan. I anmälan framgår inte när konsumenten vid första gången kontaktat företaget och om en sådan övergångsperiod är därför möjligen svaret på varför konsumenten mottagit adresserad direktreklam från Nordax. Nordax har även för nämnden styrkt att de nu med konsumentens personnummer kunnat utföra en sk. ”total spärr”, vilket styrker att företaget respekterar konsumenters vilja att inte motta adresserad direktreklam för framtiden. Ärendet lämnas utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                       

2023 Adresserad direktreklam Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.