Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svensk Direktreklam

Uttalande 2023-09-28

Dnr 23-221

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svensk Direktreklam

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Svensk Direktreklam har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon mottagit oadresserad reklam från Svensk Direktreklam trots att hon med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Svensk Direktreklam har uppgett att de är mycket noga med att följa de etiska regler som finns i deras bransch, där respekt för nejtack-dekaler är en av de viktigaste. Varje utdelare får information om detta när han/hon börjar sitt arbete som reklamutdelare. Trots detta händer det vid enstaka tillfällen incidenter då någon av deras utdelare delat ut reklam till ett hushåll trots att hushållet undanbett sig reklam. Orsaken är då oftast att utdelaren är ny och har missuppfattat sina instruktioner, eller helt enkelt i brådskan inte observerat nejtack-dekalen. Svensk Direktreklam har uppgett att när det gäller detta specifika ärende kan de konstatera att utdelaren helt enkelt har missat nejtack-dekalen på denna adress, vilket de givetvis ber om ursäkt för. De har mycket noga påtalat vikten av att undvika misstag och de hoppas och tror att anmälarens nejtack-dekal kommer att respekteras fortsättningsvis.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget i ärendet framgår att anmälaren mottagit oadresserad reklam från Svensk Direktreklam trots att anmälaren hade en Nej Tack-skylt på sin brevlåda. Svensk Direktreklam har därmed agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ha delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.