Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Chiquelle

Uttalande 2023-09-28

Dnr 23-231 samt 23-232

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Chiquelle

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

Chiquelle har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att ha skickat sms-reklam till två konsumenter utan deras samtycke. Chiquelle har brutit mot 20 § marknadsföringslagen genom att inte förse sms-reklamen med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de har mottagit obeställd reklam via sms från Chiquelle trots att de använt avregistreringsfunktionen i sms-reklamen samt mejlat Chiquelle och bett dem sluta skicka sms-reklam.

Företagets uppgifter
Chiquelle har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Chiquelle har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att de två konsumenterna mottagit sms-reklam trots att de genom den befintliga avregistreringsfunktionen i smsutskicket och via mejl bett Chiquelle att inte skicka sms-reklam. Chiquelle har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till två konsumenter utan dennes samtycke.

Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Chiquelle har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att en avregistreringslänk funnits i sms-reklamen men att denna inte har fungerat eftersom de två konsumenterna fortsatt mottagit sms-reklam från Chiquelle. Chiquelle har således brutit mot 20 § marknadsföringslagen eftersom sms-reklamen inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                                   2023 SMS eller MMS Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies