Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

SkandiaMäklarna

Uttalande 2023-10-13

Dnr 23-233

Anmälare:

En konsument

Motpart:

SkandiaMäklarna

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.
Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion i sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

SkandiaMäklarna har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke.
SkandiaMäklarna har skickat sms-reklam i strid med 20 § marknadsföringslagen eftersom sms-reklamen inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms från Skandiamäklarna efter att han tidigare har anmält sig till en av företagets visningar via deras webbformulär. I formuläret var telefonnummer obligatoriskt att fylla i och det fanns inga alternativ att tacka nej till direktmarknadsföring. Anmälaren har även uppgett att det i sms-reklamen inte funnits någon möjlighet att avböja framtida utskick samt att han tidigare bett företaget om att inte bli kontaktad via sms.

Företagets uppgifter
SkandiaMäklarna har uppgett att det aktuella sms-utskicket skickades av en av deras mäklare till de kunder som visat intresse för en bostad genom intresseanmälan. Den bostaden såldes och mäklaren ville som service till de spekulanter som inte fick chansen att köpa bostaden ge tips om en liknande bostad han fått i uppdrag att förmedla några veckor senare. SkandiaMäklarna har uppgett att de givetvis inte vill skapa missnöje hos mottagare och tar bort personer som inte vill ta emot nya utskick. Utskicket är skickat direkt från mäklarens mobil direkt till spekulanten med mäklarens mobilnummer som avsändare. Genom att svara på meddelandet direkt till mäklaren på samma mobilnummer som meddelandet kom ifrån med info om att man inte vill ta emot information om bostäder som passade mot den tidigare intresseanmälan kommer man plockas bort från framtida utskick. SkandiaMäklarna har uppgett att avsikten enbart varit att hjälpa spekulanterna att hitta nya bostäder. Mäklaren har inte mottagit något meddelande från någon om att bli borttagen från listan. SkandiaMäklarna beklagar situationen som uppstått för spekulanten. De kommer att informera kedjan om nya processer vid direktkontakt med spekulanter som anmält sitt intresse för bostad. SkandiaMäklarna har vidare uppgett att mäklarna har behov av att få in kontaktuppgifter till de spekulanter som anmäler sig till visning för att informera om processen. Det händer t.ex. att visningar blir inställda med kort varsel och då är det viktigt för mäklarna att kunna meddela spekulanten. Vill man inte lämna ut sina fulla kontaktuppgifter hänvisar dem till att besöka mäklaren på kontoret alternativt skicka ett mejl där man själv kan välja att utelämna sitt mobilnummer samt uppge hur man vill få återkoppling.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget i ärendet framgår att SkandiaMäklarna fått tillgång till anmälarens telefonnummer i samband med att anmälaren via ett webbformulär anmälde sig till en av deras visningar. NIX-nämnden har tidigare uttalat sig i ett liknande ärende mot SkandiaMäklarna (dnr 22-211). Då uttryckte nämnden sig så här:

”I lagtexten anges ett undantag; om näringsidkaren erhållit kontaktuppgifterna i samband med en försäljning av en produkt till mottagaren i fråga. Det krävs alltså, som utgångspunkt, en affär (avtalsförhållande) mellan parterna.

NIX-nämnden har i sin praxis förtydligat detta med att kundförhållandet kan föreligga även vid avtal där konsumentens prestation består i annat än pengar (t.ex. personuppgifter) eller om det värde konsumenten får tillhandahålls utan kostnad.

Hänsyn bör enligt nämnden även tas till den gemensamma avsikt som finns hos parterna om vad avtalet ska innehålla.

I förevarande fall har någon försäljning till mottagaren inte skett. Anmälan till en visning konstituerar heller inte ett affärsförhållande som skulle kunna motivera fortsatt obeställd SMS-reklam utan samtycke. Därtill anser NIX-nämnden att konsumenten inte heller förväntar sig att få fortsatt digital direktreklam enkom på grund av att denne har anmält sig till en visning och någon gemensam avsikt om detta saknas således helt. Undantaget i 19 § marknadsföringslagen är därmed inte tillämpligt (…)”

Skandiamäklarna fälldes i ärendet för otillåten marknadsföring. NIX-nämnden finner ingen anledning att göra en annorlunda bedömning i förevarande ärende. SkandiaMäklarna har således skickat sms-reklam i strid med 19 § marknadsföringslagen eftersom anmälaren inte hade samtyckt till det på förhand.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Av de skärmdumpar som anmälaren har bifogat i anmälan framgår att sms-reklamen som anmälaren mottagit inte innehållit någon giltig avregistreringslänk. Företaget har därmed skickat sms-reklam i strid med 20 § marknadsföringslagen eftersom sms-reklamen inte innehållit någon giltig adress för avregistrering.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 SMS eller MMS Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.