Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Enklare Ekonomi Sverige AB

Uttalande 2023-09-03

Dnr 23-237

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Enklare Ekonomi Sverige AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion i sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan vidare åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Anmälaren har även uppgett att denna försökt kontakta företaget för att motsätta sig direktmarknadsföring utan att nå fram.

Företagets uppgifter
Enklare Ekonomi Sverige AB (företaget) har uppgett att konsumenten 2020-01-17 blivit medlem i företagets kundklubb i samband med en kreditansökan. Konsumenten blev sedan 2022-04-13 informerad om företagets uppdaterade kundklubbsvillkor där det framgår att medlemmar kan komma att få direkt marknadsföring bland annat via sms samt hur en medlem avslutar sitt medlemskap alternativt ändrar sina samtycken för företagets direkta marknadsföring.

Företaget har gällande konsumentens kontaktförsök uppgett att dessa förekommit under två tillfällen 2023-06-27 kl 12:08 samt 12:09. Under dessa tillfällen har företagets kundtjänst haft lunchstängt och eftersom inget röstmeddelande lämnades kunde inte företaget återkoppla. Företaget har inte heller funnit andra kommunikationsförsök från konsumenten.

Enklare Ekonomi Sverige AB har vidare uppgett att all marknadsföring innehåller en avregistreringslänk där konsumenten skickas till företagets egen hemsida. Där är legitimering med BankID nödvändig då konsumenten endast i inloggat läge har tillgång till att anpassa sitt samtycke.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av ovanstående uppgifter framkommer det att konsumenten är kundmedlem sedan 2020 hos företaget samt att denna 2022 ska ha mottagit information om uppdaterade marknadsföringsvillkor från företaget. Efter denna information har konsumenten inte lyckats kontakta företaget för att återkalla samtycke eller loggat in på sin medlemsida för att ändra sina samtycken.

NIX-nämnden gör bedömningen att Enklare Ekonomi Sverige AB skickat sms-reklam till en konsument som är kundmedlem hos företaget varpå samtycke förelåg.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Gällande Enklare Ekonomi Sverige ABs system för avregistrering framkommer det av inkomna uppgifter till NIX-nämnden att konsumenten i det berörda sms-utskicken mottagit en avregistreringslänk där denna genom att logga in på sin kundmedlemssida kan ändra sina samtycken. Inloggning sker via BankID och om inte konsumenten har möjlighet att logga in på detta sätt har företaget även uppgett att en konsument kan kontakta företaget för att återkalla samtycke. Att konsumenten ringt två samtal inom loppet av 10 minuter samt under lunchtid 2023-06-27 finner NIX-nämnden inte tillräckligt för att ålägga företaget ansvar för att inte vara kontaktbara. 

NIX-nämnden anser därför att ingen överträdelse av 20 § marknadsföringslagen har skett i det enskilda fallet.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.