Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Trio Finans Aps

Uttalande 2023-08-11

Dnr 23-238

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Trio Finans Aps

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon mottagit obeställd reklam via sms trots att hon inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter
Trio Finans Aps (företaget) har uppgett att anmälaren samtyckt till marknadsföring från företaget genom att anmäla sig till en tävling den 2022-10-13. Företaget har vidare uppgett att det i tävlingsvillkoren är namngivna som samarbetsparter till tävlingen, vilket det framgår att den tävlande kan bli kontaktad av i marknadsföringssyfte. Företaget har till nämnden styrkt anmälarens deltagande genom att bifoga registerutdrag från tävlingen samt tävlingsvillkoren.

Trio Finans Asp har även uppgett att konsumenter via bifogad länk från företagets sms-kampanjer eller via företagets kundtjänst kan säga upp prenumerationen på marknadsföring från företaget.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

NIX-nämnden gör bedömningen att Trio Finans Aps skickat sms-reklam till en konsument som på förhand samtyckt till reklamen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.