Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Open Infra AB

Uttalande 2023-08-24

Dnr 23-239

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Open Infra AB

Frågeställning:

Marknadsföring via e-post till konsument som ej samtyckt till utskick

NIX-nämndens beslut:

Open Infra AB har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då de skickat e-postreklam till en konsument utan samtycke

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han för några år sedan anlitade Open Infra AB (företaget) för en fiberinstallation. I samband med installationen har anmälaren frågat Open Infra AB om installationen skulle medföra framtida marknadsföringsutskick från företaget och då fått löftet om att han endast skulle bli kontaktad för det nödvändigaste som fakturor. Trots detta har anmälaren vid sju tillfällen efter installationen mottagit företagets reklaminriktade nyhetsbrev i from av e-postutskick.

Anmälaren har vidare uppgett att han vid ett flertal gånger använt den instruktion som bifogats i e-postutskicken. Anmälaren ska vid försöken ha klickat i en ruta att han endast vill motta information om driftstörningar. Anmälaren har vid fortsatta mottagande av nyhetsbrev kontaktat företaget flera gånger via e-post för att manuellt avregistrera sig från nyhetsbrevet utan framgång.

Företagets uppgifter
Open Infra AB har uppgett att de lägger stor vikt vid att uppfylla de krav som ställs i marknadsföringslagen på att inte skicka direktmarknadsföring till enskilda konsumenter som tydligt motsatt sig detta. För att säkerställa dessa krav har företaget tagit hjälp av tekniska system där konsumenter har möjlighet att avregistrera sig. Företaget erbjuder även konsumenter att avregistrera sig via företagets kundtjänst.

Företaget har i det enskilda fallet uppgett att anmälaren mellan den 12 april och 28 juni 2023 vid åtta tillfällen klickat för att avregistrera sig från vissa typer av utskick, men att registreringen vid alla dessa tillfällen endast partiellt avregistreras. Anmälaren har även varit i kontakt med Open Infra ABs kundtjänst via e-post fem gånger mellan den 19 maj och 28 juni 2023 i syfte att manuellt avregistrera sig från vissa utskick. I samband med att en konsumenten kontaktar kundtjänst ska avregistrering av nyhetsbreven ske i ett separat system. I det aktuella fallet har företaget uppgett att företagets rutiner tyvärr inte fungerat, vilket skett på grund av ett mänskligt fel. Open Infra AB har uppgett att de ser alvarligt på det inträffade och efter anmälan vidtagit ett flertal rutiner för att säkerställa att liknande situationer inte händer igen.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid e-postreklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget i ärendet framgår att en konsument trots att denna från företaget blivit lovad att inte motta direktmarknadsföring från företaget ändå mottagit nyhetsbrev innehållande marknadsföring. Det är i ärendet ostridigt att konsumenten vid flertalet tillfällen avregistrerat sig via företagets bifogade instruktioner samt kontaktat företagets kundtjänst för att slippa motta fortsatt marknadsföring från företaget. I föregående fall rör det sig om upprepade försök från konsumenten att motsätta sig direktmarknadsföring från företaget utan framgång. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Open Infra AB agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare2023 E-post Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.