Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Folkspel

Uttalande 2023-08-25

Dnr 23-242

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Folkspel

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon har blivit uppringd av Folkspel trots att hennes telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Folkspel har uppgett att de har kontaktat anmälaren eftersom hon sedan den 2022-12-26 vid deltagandet i Bingolottos digitala lotteri Extrachansen är kund hos företaget.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

I föregående fall är det ostridigt att Folkspel kontaktat en konsument den 2023-07-06 som är uppburen i NIX-Telefons spärregister. Enligt erhållna uppgifter till nämnden har Folkspel via medlemsutdrag styrkt att konsumenten den 2022-12-26 deltog i Extrachansen. I samband med Extrachansen upprättades således ett aktivt kundförhållande mellan parterna och undantag för NIX-Telefon förekom därför vid det anmälda tillfället.

NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Folkspel inte har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som är upprättad i NIX-Telefons spärregister.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies