Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

iSales AB

Uttalande 2023-08-11

Dnr 23-243

Anmälare:

En konsument

Motpart:

iSales AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av iSales AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon samt har kontaktat företaget.

Företagets uppgifter
iSales AB har uppgett att företaget ringt på uppdrag av Tele2 där de kontaktat deras befintliga kunder för att se över deras tjänster. iSales AB har vidare lämnat samtalsutdrag på att de vid två tillfällen i början av juli kontaktat anmälaren eftersom denna är befintlig kund hos Tele2.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att iSales AB kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att dennes telefonnummer är anmält till spärregistret NIX-Telefon. iSales AB har emellertid uppgett att anmälaren haft en aktiv tjänst hos iSales ABs uppdragsgivare och således förelåg undantag om aktiv kundrelation vid samtalstillfället. iSales AB har således haft tillåtelse att kontakta anmälaren trots att dennes telefonnummer är anmält till spärregistret NIX-Telefon. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.