Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Miljonlotteriet

Uttalande 2023-08-24

Dnr 23-244

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Miljonlotteriet

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Miljonlotteriet trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Miljonlotteriet har uppgett att de ringt anmälaren trots att denna är registrerad i NIX-Telefons spärregister. Miljonlotteriet har i det inträffade fallet låtit ett anlitat telemarketingbolag den 2023-07-04 kontaktat en konsument som förekom på en adresslista med icke NIX:ade telefonnummer. Under samtalet ska säljaren mottagit ett annat telefonnummer som säljaren sedan på eget initiativ ringt upp. Telefonnumret tillhör anmälaren.

Miljonlotteriet har vidare uppgett att säljarens agerande strider mot företagets riktlinjer och instruktioner. Företaget beklagar även det inträffade och har efter anmälan vidtagit åtgärder för att säkerställa att liknande situationer inte upprepas.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

I föregående fall är det ostridigt att Miljonlotteriets via ett anlitat telemarketingbolag kontaktat en konsument på ett telefonnummer som förekom i NIX-Telefons spärregister. I det aktuella ärendet har anmälaren kontaktats efter att säljaren hos telemarketingbolaget mottagit anmälarens telefonnummer av en annan konsument. Att anmälaren efter detta blivit kontaktat av säljaren bedömer NIX-nämnden beror på att säljaren på eget initiativ, i strid med företagets riktlinjer och instruktioner kontaktat anmälaren. 

NIX-nämnden finner mot bakgrund av att det rör sig om en engångsföreteelse samt att säljaren på eget initiativ frångått Miljonlotteriets instruktioner att Miljonlotteriet inte kan anses ha brutit mot 21 § marknadsföringslagen. Miljonlotteriet har även inför NIX-nämnden bistått med uppgifter om företagets instruktioner till säljaren samt aktiva åtgärder som vidtagit efter anmälan, vilka styrker att företaget ägnat att följa marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.