Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svensk Fastighetsförmedling Globen/Haninge

Uttalande 2023-08-22

Dnr 23-245

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svensk Fastighetsförmedling Globen/Haninge

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Svensk Fastighetsförmedling Globen/Haninge har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Svensk Fastighetsförmedling Globen/Haninge trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Svensk Fastighetsförmedling Globen/Haninge har uppgett att de har rutiner för att undvika att ringa NIX-spärrade nummer men att den anmälda händelsen rör sig om ett mänskligt misstag. Svensk Fastighetsförmedling Globen/Haninge har vidare uppgett att de haft samtal med den berörda inträffade och arbetar för att detta inte ska upprepas.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Svensk Fastighetsförmedling Globen/Haninge kontaktat en konsument som är med i NIX-Telefons spärregister. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Svensk Fastighetsförmedling Globen/Haninge har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.