Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Coop Sverige AB

Uttalande 2023-08-16

Dnr 23-246

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Coop Sverige AB

Frågeställning:

Adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit adresserad direktmarknadsföring från Coop trots att han är införd i spärregistret NIX adresserat.

Företagets uppgifter
Coop Sverige AB (Coop) har uppgett att konsumenten är medlem i Coop samt att denna har handlat vid ett flertal tillfällen under de senaste 12 månaderna i Coop-butiker med angivande av sitt medlemskap. Coop har vidare angett att konsumenten inte kontaktat företaget för att avsäga sig adresserad direktreklam. Coop har även poängterat att konsumenten alltid kan kontakta Coops kundtjänst för att avsäga sig adresserad direktreklam.

NIX-nämndens bedömning
Adresserad direktreklam till konsumenter i spärregistret NIX adresserat
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att anmälaren är registrerade i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har härigenom, i enlighet med 21 § marknadsföringslagen, tydligt motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring. I föregående fall kan däremot ett undantag enligt reglerna för NIX adressat uppstadgas. Coop har för NIX-nämnden styrkt att konsumenten är medlem hos företaget och att ett etablerat och bestående kundförhållande föreligger mellan konsumenten och Coop. NIX-nämnden har inte mottagit uppgifter som styrker att konsumenten avsagt sig den adresserade direktreklamen direkt till Coop.

Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Coop agerat i enlighet med 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare 


2023 Adresserad direktreklam Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies