Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Fastighetsmäklaren Tobias Berger

Uttalande 2023-09-15

Dnr 23-247

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Fastighetsmäklaren Tobias Berger

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit oadresserad direktmarknadsföring från Fastighetsmäklaren Tobias Berger trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Fastighetsmäklaren Tobias Berger har uppgett att han inte längre delar ut den anmälda reklamen. Den anmälda reklamen har inte använts under 2022 eller 2023. Fastighetsmäklaren Tobis Berger har vidare uppgett att han själv, eller via annan, inte lagt reklamen i konsumentens brevlåda.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

I ärendet förekommer det oklarheter kring hur den anmälda reklamen hamnat i konsumentens brevlåda. Konsumenten har uppmärksammat NIX-nämnden på att reklamen förekommer i anmälarens brevlåda trots att denna har en nej tack-skylt fäst på sin brevlåda. Fastighetsmäklaren Tobias Berger har inför nämnden styrkt att dessa reklamutskick inte används på flera år. Nämnden finner ingen misstro i Fastighetsmäklaren Tobias Bergs uppgifter och anser att Fastighetsmäklaren Tobias Berger inte kan stå ansvarig för att reklamen hamnat i en konsuments brevlåda trots att denna har en nej tack-skylt på sin brevlåda.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Oadresserad direktreklam Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.