Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

MEDS

Uttalande 2023-09-04

Dnr 23-250

Anmälare:

En konsument

Motpart:

MEDS

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.

NIX-nämndens beslut:

MEDS har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon mottagit obeställd reklam via sms trots att hon inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter
MEDS har uppgett att anmälaren i samband med köp på deras webbplats godkänt företagets köpevillkor. I köpevillkoren framgår att personuppgifter kan komma att använda i marknadsföringssyfte.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget framgår att anmälaren är kund hos MEDS. MEDS har uppgett att de har anmälarens samtycke till att rikta reklam mot henne. MEDS har visat ett utdrag ur sina kundvillkor där det framgår att en konsuments uppgifter kan komma att användas för ”diverse marknadsföringsaktiviteter i form av utskick” samt för ”mer personlig riktad marknadsföring”.

Ett samtycke enligt 19 § marknadsföringslagen måste inhämtas klart och tydligt samt frivilligt från kunden. Att konsumenten för att beställa varor godkänner köpevillkor i samband med köp uppfyller inte lagens krav på frivillighet och tydlighet. I Swedmas Branschkod för Personlig Integritet och Marknadsföring framgår av punkt 1.1.2.c att ett giltigt samtycke inte föreligger om samtycket ligger inlagt i avtalsvillkoren om inte behandlingen är en central del av avtalet. Att skicka marknadsföring till sina kunder är normalt inte något som krävs för avtalets genomförande, tvärtom måste kunden kunna få produkten men samtidigt kunna tacka nej till direktmarknadsföring.

Det är den personuppgiftsansvarige, MEDS, som har att visa att ett giltigt samtycke finns för behandling av personuppgifter. NIX-nämnden bedömer att det inte är visat att det finns ett giltigt samtycke för MEDS att skicka sms-reklam till anmälaren.

NIX-nämnden gör bedömningen att MEDS skickat sms-reklam i strid med 19 § marknadsföringslagen eftersom anmälaren inte samtyckt till det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 SMS eller MMS Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.