Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Sambla Group AB

Uttalande 2023-11-15

Dnr 23-251

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Sambla Group AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.
Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion i sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan vidare åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Av underlaget framgår även att sms:et saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter
Sambla Group AB har uppgett att företaget skickat sms-reklam till konsumenten. Sms-reklamen har skickats till konsumenten efter tidigare ansökning om låneförmedling via Sambla där konsumenten samtyckt till marknadsföring via sms.

Gällande avregistreringsfunktionen har Sambla Group AB uppgett att de alltid skickar ut en avregistreringslänk. Sambla Group AB har vidare uppgett att de efter anmälan manuellt tagit bort anmälarens telefonnummer från framtida reklamutskick.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av uppgifterna i ärendet framgår att konsumenten i samband med en låneförmedling har accepterat att Sambla Group AB kontaktar denna i marknadsföringssyfte. NIX-nämnden har tagit del av den sida konsumenten ansökt om låneförmedling via och konstaterat att konsumenten getts en möjlighet att avböja framtida marknadsföring i form av att klicka i eller ur en kryssruta. NIX-nämnden bedömer därför den anmälda situationen som att Sambla Group i samband med utskicket hade samtycke från konsumenten. Ärendet lämnas utan vidare åtgärd.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Enligt anmälan har sådan adress funnits i sms-reklamen men har inte fungerat.

Av anmälan framgår att sms-utskicket saknat en fungerande avregistreringsfunktion. Sambla Group AB har hävdat att det förekom en avregistreringsfunktion i utskicket, eftersom NIX-nämnden inte tagit del av det anmälda sms:et kan inte NIX-nämnden uttala sig om följande punkt. Ärendet lämnas utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies