Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svensk Direktreklam

Uttalande 2023-09-15

Dnr 23-252

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svensk Direktreklam

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Svensk Direktreklam har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit oadresserad direktmarknadsföring från Svensk Direktreklam trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Svensk Direktreklam har uppgett att de är noga med att följa de etiska regler som finns i branschen, där respekt för Nej Tack-skylt är en av de viktigaste. Varje utdelare får information om detta när denne börjar arbeta som reklamutdelare. Trots detta händer det enskilda incidenter där någon utdelare delat ut reklam till ett hushåll trots att hushållet undanbett sig reklam. Orsaken är oftast att utdelaren är ny och har missuppfattat sina instruktioner, eller helt enkelt i brådskan inte observerat Nej Tack-skylten. I det enskilda ärendet har Svensk Direktreklam konstaterat att utdelaren har missat Nej Tack-skylten på den anmälda adressen. Svensk Direktreklam ber om ursäkt för det inträffade och har påtalat vikten av att undvika misstag för utdelaren.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget i ärendet framgår att Svensk Direktreklam har delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda.

Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Svensk Direktreklam agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.