Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svensk Direktreklam

Uttalande 2023-09-15

Dnr 23-253

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svensk Direktreklam

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit oadresserad direktmarknadsföring från Svensk Direktreklam trots att hon med en ”ej reklam tack” samt ”Nej tack till gratistidningar”-skylt på sin brevlåda visat att hon inte vill ha oadresserad reklam.

Anmälaren har vidare uppgett att hon varit i kontakt med Svensk Direktreklam för att uppmärksamma de på den oadresserade reklamen utan respons.

Företagets uppgifter
Svensk Direktreklam har uppgett att de efter anmälan varit ute vid anmälarens adress och konstaterat att det finns en dekal med ”ej reklam tack” men inte med ”nej tack till gratistidningar”. Svensk Direktreklam har uppmärksammat att anmälans bifogade bild endast innehåller gratistidningar. Företaget menar därför att de agerat på korrekt sätt.

Svensk Direktreklam vill även förtydliga att om hushållet inte vill motta gratistidningar kan de kontakta företaget via info@sdr.se och beställa en dekal med ”nej tack till gratistidningar”.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

I ärendet framgår att konsumenten mottagit oadresserad direktmarknadsföring från Svensk Direktreklam i form av gratistidningar. Det är i ärendet tvistigt om konsumenten uppbringat en ”nej tack till gratistidningar”-skylt eller inte på brevlådan. Av det underlag som NIX-nämnden mottagit framgår det av anmälarens bifogade bild endast att en ”ej reklam tack”-skylt förekommer. Svensk Direktreklam har även uppgett att de efter anmälan dubbelkollat anmälarens brevlåda, utan att hitta en skylt för ”nej tack till gratistidningar”. NIX-nämnden finner inget underlag för att misstro Svensk Direktreklams uppgifter. Däremot ställs frågan om en ”ej reklam tack”-skylt kan inkludera gratistidningar. NIX-nämnden anser att gratistidningar bör särskiljas från annan reklam eftersom det förekommer gratistidningar med samhällsinformation och enskilda skyltar för ”nej tack till gratistidningar” finns att tillgå.

Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Svensk Direktreklam agerat i enlighet med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Oadresserad direktreklam Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.