Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Direkt Optik

Uttalande 2023-09-26

Dnr 23-254 samt 23-255

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Direkt Optik

Frågeställning:

Adresserad reklam till konsumenter som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Ärendena lämas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de mottagit adresserad direktmarknadsföring från Direkt Optik trots att de är införda i spärregistret NIX adresserat.

Företagets uppgifter
Direkt Optik har uppgett att båda anmälarna är befintliga kunder hos företaget. Den anmälda adresserade reklamen rör kallelser för synundersökningar. Direkt Optik har vidare uppgett att de avregistrerat anmälarna från framtida utskick.

NIX-nämndens bedömning
Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att Direkt Optik skickat adresserad direktmarknadsföring till två konsumenter. Direkt Optik har uppgett att det förekommer ett etablerat kundförhållande mellan de två konsumenterna och Direkt Optik, undantag för reglerna för NIX adresserat förelåg därav vid tidpunkten för utskicken.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare 


2023 Adresserad direktreklam Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies