Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Mölndal

Uttalande 2023-09-04

Dnr 23-258

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Mölndal

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Mölndal har medverkat till en överträdelse av 21 § marknadsföringslagen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denna mottagit oadresserad direktmarknadsföring från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Mölndal trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Mölndal har uppgett att de är ett franchisekoncept för fastighetsförmedling, inom vilket verksamheter bedrivs över hela Sverige. Varje enskilt franchisetagarbolag är en egen juridisk person som ytterst ansvarar för den egna verksamheten och själva svarar inför tredje man. Mot bakgrund av detta anser företaget att anmälaren avsåg att anmäla Andber Mölndal AB som är det företag som bedriver fastighetsförmedlningsverksamhet i Mölndal under Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings Mölndals varumärke.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Mölndal har vidare uppgett att de ser allvarligt på det inträffade och har efter anmälan mottagit omgående åtgärder genom att informera det berörda kontoret och förbättra företagets rutiner.

Marknadsföringen har skett med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Mölndal varumärke som avsändare. NIX-nämnden har tidigare uttalat (22-395) att det är rimligt att både franchisetagaren och franchisegivaren, i detta fall Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Mölndal, tar ansvar för marknadsföring som sker med franchisegivarens varumärke som avsändare. Detta eftersom franchisegivaren drar nytta av den kommunikation som förekommer.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Mölndal är i enlighet med detta uttalande, utöver den okände franchisetagaren, korrekt motpart i aktuellt ärende.

Därutöver framgår av 23 § marknadsföringslagen att ansvar för viss marknadsföring kan åläggas även den som i övrigt väsentligt har bidragit till den påtalade marknadsföringen. Nämnden ansåg därvid att franchisegivaren, genom att upplåta användningen av varumärket, väsentligen har medverkat till marknadsföringen ifråga.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Mölndal har således medverkat till den påtalade marknadsföringen.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är i ärendet ostridigt att en konsument mottagit oadresserad reklam i strid med 21 § marknadsföringslagen med följden att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Mölndal har medverkat till en överträdelse av nyss nämnda lagrum.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.