Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Sambla Group AB

Uttalande 2023-09-12

Dnr 23-260

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Sambla Group AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan vidare åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter
Sambla Group AB (företaget) har uppgett att företaget skickat sms-reklam till anmälaren. Anmälaren gjorde per 2023-05-17 en ansökan om lånejämförelse via Advisa. Företaget har vidare uppgett att anmälaren i samband med lånejämförelsen samtyckte till marknadsföring visa sms.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

I ärendet är det ostridigt att anmälaren mottagit sms-reklam från Sambla Group AB. Det är däremot stridigt om det vid tidpunkten förekom ett samtycke från konsumenten att motta sms-reklam. Sambla Group AB har uppbringat bevisning som styrker att konsumenten 2023-05-17 ansökte om en lånejämförelse via företagets varumärke Advisa. När NIX-nämnden besökt Advisa:s hemsida har nämnden uppmärksammat att en konsument i samband med denna tjänst ges möjligheten att frivilligt samtycka till att motta erbjudanden via sms och e-post. Ett samtycke görs i form av att klicka i en kryss-ruta innan konsumenten får resultatet för lånejämförelsen. I föregående fall anser NIX-nämnden det troligt att konsumenten i samband med lånejämförelsen i maj samtyckt till att motta reklam-sms. NIX-nämnden gör därför bedömningen att Sambla Group AB skickat sms-reklam i enlighet med 19 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.