Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Enklare Ekonomi Sverige AB

Uttalande 2023-09-20

Dnr 23-261

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Enklare Ekonomi Sverige AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.
Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion i sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan vidare åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Av underlaget framgår även att sms:et saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter
Enklare Ekonomi Sverige AB har uppgett att en konsument 2023-01-11 har skapat en kreditansökan på företagets hemsida och vid tillfället uppgett anmälarens telefonnummer som kontaktuppgifter. I samband med kreditansökan har även konsumenten valt att gå med i företagets kundklubb vilket föranlett att det uppgivna telefonnumret mottagit marknadsföring via sms. Enklare Ekonomi Sverige AB har vidare uppgett att en konsument innan en kreditansökan skapas på företagets hemsida ges möjligheten att klicka i/ur en kryssruta med texten ”Jag vill bli medlem i Enklares kundklubb för att ta del av erbjudanden och förmåner”. Tillhörande kryssrutan finns en länk till kundklubben och dess fullständiga villkor.

Gällande frågan om en tillfredställande avregistreringsfunktion har Enklare Ekonomi Sverige AB angett att det i sms:et förekommit en länk för avregistrering. Denna länk går till företagets hemsida där konsumenten med BankID kan logga in på sin medlemssida och anpassa sina samtycken. Företaget har efter anmälan manuellt avregistrerat konsumenten från all typ av marknadsföring.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Det är i ärendet ostridigt att anmälaren mottagit sms-reklam från Enklare Ekonomi Sverige AB trots att samtycke inte inhämtats från den enskilda konsumenten. Det framgår av underlaget att anmälarens telefonnummer registrerats i Enklare Ekonomi Sverige AB:s kundsklubb trots att anmälaren inte givit sitt samtycke till detta. Enklare Ekonomi Sverige AB har anfört att det inträffade beror på att en annan konsument har uppgivit fel telefonnummer. NIX-nämnden finner att det sannolikt rör sig om ett misstag. Ärendet lämnas därför utan åtgärd.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Enligt anmälan har sådan adress inte funnits i sms-reklamen. Enklare Ekonomi Sverige AB har anfört att företaget bifogat en länk i sms-utskicket som leder till företagets hemsida där en konsument som inloggad på sin medlemssida kan hantera sina samtycken.

NIX-nämnden gör bedömningen att Enklare Ekonomi Sverige AB uppfyllt kraven på en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.