Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Fastighetsbyrån

Uttalande 2023-10-08

Dnr 23-263

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Fastighetsbyrån

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Fastighetsbyrån trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Fastighetsbyrån har uppgett att de är medvetna om deras skyldigheter enligt marknadsföringslagen och de är angelägna om att följa god marknadsföringssed. Det är därför beklagligt att det verkar som att deras interna rutiner inte har fungerat med tanke på aktuella ärende. Efter en intern granskning av det aktuella ärendet så har det visat sig att detta gäller en så kallad callcenter-tjänst som anlitats av ett av deras Fastighetsbyråkontor. Detta callcenter har i sin tur agerat i strid med deras rutiner kring marknadsföringserbjudanden via telefon, dvs person har kontaktats trots att kunden tidigare meddelat dem att man ej vill ha deras fortsatta kontakt samt trots att kunden finns med i spärregistret NIX-Telefon. Fastighetsbyrån har uppgett att det i dialog med berört callcenter visat sig att det rör sig om ett misstag på grund av den mänskliga faktorn. Företaget har vidtagit olika åtgärder för att felet inte ska återupprepas. Fastighetsbyrån beklagar det inträffade och kommer mot bakgrund av det aktuella fallet försöka vidtaga olika interna åtgärder för att det inträffade ej ska ske igen.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Det är i förevarande ärende ostridigt att Fastighetsbyrån kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att anmälarens telefonnummer är spärrat i NIX-Telefon. Fastighetsbyrån har emellertid uppgett att incidenten berott på den mänskliga faktorn hos en medarbetare på det callcenter som ett av Fastighetsbyråns kontor anlitat. Fastighetsbyrån har vidare uppgett att callcentret agerat i strid med Fastighetsbyråns rutiner kring marknadsföringserbjudanden via telefon. Med beaktande av att det rör sig om en engångsföreteelse samt att Fastighetsbyrån haft rutiner gentemot sina återförsäljare för att säkerställa att situationer som denna inte inträffar bedömer NIX-nämnden att Fastighetsbyrån inte ska hållas ansvarig för det inträffade.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.