Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

HusmanHagberg Sundbyberg

Uttalande 2023-10-08

Dnr 23-265

Anmälare:

En konsument

Motpart:

HusmanHagberg Sundbyberg

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

HusmanHagberg Sundbyberg har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit oadresserad direktmarknadsföring från en mäklare på HusmanHagberg Sundbyberg trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam. Anmälaren har även uppgett att han mejlat mäklaren och mäklarbyrån vid tidigare tillfällen utan resultat.

Företagets uppgifter
HusmanHagberg Sundbyberg har inte yttrat sig om ärendet i sak. HusmanHagberg Sundbyberg har frågat NIX-nämnden hur de bäst ska hantera ärendet, genom att t.ex. ringa/smsa/mejla kund och be om ursäkt.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

HusmanHagberg Sundbyberg har inte bemött anmälarens uppgifter. NIX-nämnden gör sin bedömning baserat på det material som kommit in till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Underlaget visar att HusmanHagberg Sundbyberg skickat oadresserad reklam till anmälaren trots att denne haft en Nej Tack-skylt på sin brevlåda. HusmanHagberg Sundbyberg har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt har motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.