Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bonnier Publications

Uttalande 2023-10-08

Dnr 23-267

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bonnier Publications

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Bonnier Publications trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon samt upprepade tillsägelser i samband med telefonsamtalen att han inte vill bli kontaktad.

Företagets uppgifter
Bonnier Publications har uppgett att de undersökt saken och det framgår inte av någon av deras databaser eller system att de har fått en begäran om att stoppa telemarketing. Efter att ha fått kännedom om anmälarens önskan via hans anmälan till NIX-nämnden har Bonnier Publications slutat marknadsföra på alla kanaler per den 8 september 2023. Bonnier Publications har vidare uppgett att kundförsörjningen upphörde 1 oktober 2022.

NIX-nämndens bedömning 
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i förevarande ärende ostridigt att Bonnier Publications kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte och att anmälarens telefonnummer finns i spärregistret NIX-Telefon. Bonnier Publications har emellertid framfört att anmälaren varit kund hos dem och att kundrelationen avslutas 1 oktober 2022. Det anmälda samtalet skedde 18 juli 2023. Undantaget om en etablerad kundrelation har således varit tillämpligt, innebärande att Bonnier Publications haft tillåtelse att kontakta anmälaren. Huruvida anmälaren på annat sätt än via NIX-Telefon motsatt sig kontakt med Bonnier Publications har inte visats. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.