Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Tele2

Uttalande 2023-10-08

Dnr 23-268, 23-269, 23-304

Anmälare:

Tre konsumenter

Motpart:

Tele2

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringda av Tele2 trots att deras telefonnummer är registrerade i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Tele2 har uppgett i dnr 23-268 och 23-269 att de beklagar att anmälarna blivit felaktigt uppringda då både anmälningarna i detta fall är sådana där säljarna på eget bevåg sökt upp numren. Numren har inte varit med i några ringlistor som Tele2 genererat till callcenter-partnern. Tele2 har uppgett att de nu har vidtagit åtgärder tillsammans med partnern för att stoppa detta som strider mot deras regler. Tele2 har i dnr 23-304 uppgett att anmälaren är en befintlig kund till Tele2. De har nu lagt in en spärr på kundbilden så att kund inte kommer med i framtida telemarketing-uttag då de av anmälaren tolkar att kunden inte vill bli kontaktad av telemarketing.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Tele2 har i dnr 23-268 och 23-269 uppgett att en medarbetare hos deras återförsäljare på eget bevåg sökt upp anmälarnas telefonnummer. Telefonnumrena har inte varit med på de telefonlistor som Tele2 tillhandahållit sin återförsäljare. Tele2 har ostridigt kontaktat två konsumenter som motsatt sig kontakt via telefon genom att ha anmält sina telefonnummer till NIX-Telefon, men eftersom det varit fråga om en engångsföreteelse samt eftersom en medarbetare hos en underleverantör agerat på eget initiativ och utanför Tele2:s instruktioner bedömer NIX-nämnden att Tele2 ej ska hållas ansvarig för det inträffade.

Tele2 har i dnr 23-304 uppgett att anmälaren är en befintlig kund hos dem. Det har således förelegat en sådan situation som enligt reglerna för NIX-Telefon gör det tillåtet att kontakta en konsument trots att dennes telefonnummer är anmält till NIX-Telefon. Tele2 har inte agerat i strid med marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.