Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Verisure Sverige AB

Uttalande 2023-10-11

Dnr 23-271, 23-306, 23-307 samt 23-308

Anmälare:

Fyra konsumenter

Motpart:

Verisure Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendena lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringd av Verisure Sverige AB (Verisure) trots att deras telefonnummer är registrerade i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren i dnr 23-308 har även uppgett att hon kontaktat Verisure på mejl och meddelat att hon inte vill bli kontaktad.

Företagets uppgifter
Verisure har i dnr 23-271, 23-306 och 23-308 uppgett att anmälarna är medlem i Villaägarna. Verisure och Villaägarna har ett allianssamarbete med syfte att erbjuda Villaägarnas medlemmar en säkrare hemmiljö. Villaägarna introducerar ett erbjudande om larm för deras medlemmar på Villaägarnas webbsida som i sin tur är länkad till en landningssida hos Verisure. På så sätt kan Verisure informera Villaägarnas medlemmar om erbjudandet. Om medlem i Villaägarna är intresserad av att ta del av erbjudandet kan hen fylla i sina kontaktuppgifter samt godkänna att Verisure kan kontakta dem i marknadsförings- och försäljningssyfte. Verisure har uppgett att anmälarna har fyllt i sitt telefonnummer på ovan nämnda landningssida och därefter blivit kontaktade av Verisure.

Verisure har i dnr 23-207 uppgett det av utredning framgått att anmälaren vid tillfälle har besökt Verisures webbsida och där visat sitt intresse genom att fylla i sina kontaktuppgifter samt gett sitt samtycke till att Verisure kontaktar anmälaren i marknadsförings- och försäljningssyfte.

Verisure har utifrån samtliga anmälningar till NIX-nämnden konstaterat att anmälarna inte vill bli uppringda av Verisure igen. De kommer därför att ta bort anmälarnas telefonnummer från bokningsavdelningens databas samt spärra deras telefonnummer för att förhindra framtida telefonsamtal.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Verisure har framfört att de kontaktat anmälarna efter att de samtyckt till kontakt genom att ha fyllt i sina kontaktuppgifter på Verisures hemsida och därtill samtyckt till att bli kontaktade i marknadsförings- och försäljningssyfte.

På Verisures hemsida kan konsumenten visa sitt intresse till Verisures tjänster och produkter genom att svara på ett antal frågor och sedan fylla i sitt telefonnummer, alternativt genom att endast fylla i sitt telefonnummer. Konsumenten informeras om att kunden genom att bekräfta accepterar Verisures integritets- och webbplatspolicy. Av denna integritetspolicy framgår att Verisure behandlar konsumentens personuppgifter för att bl.a. sälja och marknadsföra deras tjänster. NIX-nämnden bedömer att det samtycke som konsumenten lämnar till Verisure uppfyller de krav på frivillighet och information som gäller. Vad gäller anmälarens uppgift i dnr 23-308 om att hon kontaktat Verisure och motsatt sig kontakt har denna uppgift inte styrkts genom uppvisande av t.ex. en mejlkonversation. Sammantaget bedömer NIX-nämnden att Verisure inte agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies