Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Folkspel

Uttalande 2023-10-11

Dnr 23-274

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Folkspel

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Folkspel (Bingolotto) trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Folkspel har uppgett att de är en ideell förening som innehar spellicens utgiven av Spelinspektionen gällande samhällsnyttiga lotterier enligt 6:e kapitlet spellagen. Deras lotterier innefattar bland annat BingoLotto, Sverigelotten och Färgfemman skraplott. Folkspel har vidare uppgett att de granskat det aktuella ärendet och kan inledningsvis konstatera att individen är kund till Folkspel, då individen har deltagit i BingoLottos telefonlotteri senast 23 december 2022. Individen har alltså ringt till BingoLottos uppesittarkväll. Folkspel har därefter konstaterat att de haft rätt att kontakta individen i marknadsföringssyfte, enligt 19 § 2 st. marknadsföringslagen. Eftersom individen har uttryckt att denne inte vill motta marknadsföring från Folkspel så har en spärr lagts in för samtlig marknadsföring. Folkspels slutsats är att anmälan i sin helhet saknar grund. Till stöd för sina uppgifter har Folkspel bifogat underlag som visar anmälarens uppgifter, när samtalet genomfördes samt att ingen spärr för kontakt finns i deras system.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts.

Folkspel har anfört att anmälaren är kund hos dem efter att anmälaren deltog i ett av deras lotterier 23 december 2022. Vi köpet av lotten ingick anmälaren ett köpeavtal med Folkspel och i och med detta uppstod ett kundförhållande dem emellan som fullgjordes vid samma tillfälle. Eftersom samtalet genomfördes inom ett år från att avtalsförpliktelserna fullgjordes har Folkspel inte agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.