Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Notar Mäklare Hammarby Sjöstad & Johanneshov

Uttalande 2023-10-13

Dnr 23-277

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Notar Mäklare Hammarby Sjöstad & Johanneshov

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Notar Mäklare Hammarby Sjöstad & Johanneshov trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Notar Mäklare Hammarby Sjöstad & Johanneshov (Notar) har uppgett att de inte har några uppgifter om att ett samtal till anmälaren ägt rum. De har inte kunnat finna personen någonstans i sina register och har inte heller någon notering om att de kontaktat anmälaren. Notar har vidare uppgett att de är en väldigt stark och eftertraktad aktör som tar deras arbete på stort allvar och har stor respekt för inom vilka ramar de får och inte får agera och att de inte har någon avsikt att störa människor som inte önskar ha med dem att göra.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Anmälaren har uppgett att Notar har kontaktat honom via telefon i marknadsföringssyfte. Notar har emellertid bestritt anmälarens uppgifter. I förevarande ärende står ord mot ord och NIX-nämnden kan inte med säkerhet avgöra huruvida ett överträdande av 21 § marknadsföringslagen skett. Anmälan lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.