Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Properties & Partners Finspång

Uttalande 2023-10-13

Dnr 23-279

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Properties & Partners Finspång

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit oadresserad direktmarknadsföring från Properties & Partners Finspång trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam. Anmälaren har vidare uppgett att han gick efter utdelaren flera kvarter och framför att utdelaren ignorerade varje ”reklam, nej tack-skylt” som fanns, ca 75 % av hushållen. 

Företagets uppgifter
Properties & Partners Finspång (företaget) har uppgett att de diskuterat situationen med den anställde som delade ut reklamen. Den aktuelle personen är ej mäklare ännu och tyvärr inte helt införstådd med deras rutiner. Personen började arbeta hos dem den 18 augusti på deras kontor i Finspång och visste inte eller hade glömt bort att de tydligt sagt att de ej delar ut i ej reklam-brevlådor. De kör alltid adresserad reklam och respekterar verkligen ej reklam-skyltar. Företaget har vidare uppgett att detta inte ska förekomma och de kan inte mer än beklaga att det skedde. Företaget har bemött anmälarens övriga uppgifter och framfört att den anställde delade ut 47 stycken lappar, varav 75 % enligt konsumenten hade ”ej reklam” och utifrån denna uppgift handlar det om ca 35 lappar i kvarteret. Företaget kan inte kan kontrollera om anmälaren haft rätt om att 75 % i kvarteret hade ej reklam utan att åka dit och räkna brevlådor fysiskt. Med detta vill företaget poängtera att det inte är flera hundra eller tusentals lappar som det handlar om. Företaget har vidare uppgett de verkligen ber om ursäkt för missen från deras anställde och att det inte kommer ske igen, varken från den anställde eller någon annan från företaget, ny eller erfaren. Alla nya ska få tydligare direktiv när de börjar hos dem i fortsättningen att man ej får dela i ej reklam-brevlådor.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget i ärendet framgår att anmälaren mottagit oadresserad reklam trots Nej Tack-skylt på sin brevlåda. Företaget har inte bestritt omständigheterna, men har emellertid förklarat att en nyanställd på företaget inte haft kännedom om eller hade glömt bort att det inte är tillåtet att dela ut oadresserad reklam i brevlådor med Nej Tack-skylt. NIX-nämnden betonar att det är företagets ansvar och skyldighet att se till att det finns rutiner på plats som innebär att nyanställda får kännedom om de regler som finns och att de följs. Nämnden är emellertid av uppfattningen att det varit fråga om en engångsföreteelse och omständigheten att det varit fråga om en nyanställd föranleder att det finns skäl för att inte hålla Properties & Partners Finspång ansvarig för det inträffade. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Oadresserad direktreklam Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.