Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Pensionsinformation

Uttalande 2023-10-13

Dnr 23-284

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Pensionsinformation

Frågeställning:

Marknadsföring via e-post till konsument som ej samtyckt till utskick

NIX-nämndens beslut:

Pensionsinformation har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då de skickat e-postreklam till en konsument utan samtycke. Pensionsinformation har skickat e-postreklam i strid med 20 § marknadsföringslagen eftersom e-postreklamen inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion.

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon deltagit i ett av Pensioninformations infomöten och efter detta mottagit e-post från Pensionsinformation i marknadsföringssyfte. Anmälaren har sedan skickat tre e-post till Pensionsinformation och informerat dem om att hon inte är intresserad av att motta e-post från dem och trots detta har hon fortsatt mottagit e-postreklam. Anmälaren har vidare uppgett att det inte finns någon avregistreringsfunktion i e-postutskicken.

Företagets uppgifter
Pensionsinformation har uppgett att anmälarens samtliga uppgifter är borttagna i systemet. Dock lyckades de missa en Excelfil som användes för utskick efter att hon mejlat dem. Pensionsinformation har uppgett att detta nu är åtgärdat och Excelfilen är borttagen. Pensionsinformation tar på sig det inträffade eftersom de missat att ta bort Excelfilen och råkat skickat ut några mejl till efter att de fått in begäran om att bli borttagen från kunden. De har åtgärdat felet och ändrat rutiner att inte lägga ut filer med mejladress eller mobilnummer utanför deras ordinarie system för att undvika att det här händer igen. Pensionsinformation har uppgett att de har lite ”barnsjukdomar” kring företaget då det är en ny affärsverksamhet sedan tre år tillbaka.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid e-postreklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget i ärendet framgår att anmälaren mottagit e-postreklam från Pensionsinformation efter att hon återtagit sitt samtycke genom att ha informerat företaget via e-post om att hon inte vill motta e-postreklam. Pensionsinformation har uppgett det inträffade berott på att anmälarens uppgifter av misstag inte raderats från en Excelfil med konsumenter som godkänt e-postreklam, samtidigt som det hade raderats från ordinarie system.

Marknadsföraren är ensamt ansvarig för att ha rutiner och instruktioner som förhindrar beteenden i strid med rådande regler. Av god affärssed följer ett åläggande för marknadsföraren att effektivt tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra att marknadsföring riktas till mottagare som begärt att inte bli kontaktade.

Av uppgifterna i ärendet framgår att Pensionsinformation haft ett system för marknadsföring som inneburit att anställda fått olika information om konsumenters inställning till att motta marknadsföring vilket lett till att konsumenter som motsatt sig marknadsföring trots detta blivit kontaktade. Pensionsinformation har således inte haft de rutiner för interna spärregister som krävs enligt god affärssed. Det är mot bakgrund av ovan anförda omständigheter NIX-nämndens bedömning att Pensionsinformation agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen genom att ha skickat e-postreklam till en konsument som inte samtyckt till det.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att e-postreklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Pensionsinformation har inte bemött anmälarens uppgift om att e-postreklamen saknat avregistreringsfunktion. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkomna uppgifter till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter. Pensionsinformation har således agerat i strid med 20 § marknadsföringslagen genom att ha skickat e-postreklam som inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 E-post Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.