Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Simpleko

Uttalande 2023-11-29

Dnr 23-287

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Simpleko

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Simpleko trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har uppgett att säljaren ringde hans privata telefonnummer i syfte att lämna en offert till anmälaren i egenskap av att denne är ordförande i en bostadsrättsförening. Säljaren informerade även anmälaren om att dennes uppgifter köpts av hittabrf.se.

Företagets uppgifter
NIX-nämnden har inte inhämtat Simplekos yttrande i ärendet.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Fysiska personer kan föra in sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Reglerna hindrar inte att ett företag kontaktar en fysisk person som kontaktas i egenskap av enskild näringsidkare, förutsatt att marknadsföringen riktas till mottagaren i egenskap av företagare och inte konsument.

När ett telefonnummer som är infört i spärregistret NIX-Telefon ägs av en juridisk person men brukas även av en fysisk person för privata ändamål är det normalt tillåtet för ett företag att ringa telefonnumret, förutsatt att marknadsföringen riktas till mottagaren i egenskap av företrädare för den juridiska personen.

I förevarande fall har anmälaren har uppgett att han kontaktades på sitt privata telefonnummer av Simpleko i egenskap av ordförande i en bostadsrättsförening. Abonnemanget är registrerat på en privatperson (anmälaren).

NIX-nämnden gör följande överväganden.

Det är ostridigt att anmälaren är ordförande för en bostadsrättförening, att denne kontaktats i denna egenskap samt att den produkt som marknadsförts varit ägnad att nyttjas av föreningen i fråga. NIX-nämnden anser mot bakgrund av detta att marknadsföringen ska ha ansetts riktad mot bostadsrättsföreningen (en juridisk person).

Vad gäller en bostadsrättsförening så företräds den av sin styrelse och styrelsen företräds i sin tur normalt av dess ordförande. NIX-nämnden anser därför att det är rimligt att det är ordföranden som kontaktas i de fall föreningen inte själv anvisat någon särskild kontaktväg i fråga om telefonkontakt.

Att Simpleko kontaktade anmälaren i dennes egenskap av ordförande i en bostadsrättsförening innebär i förevarande fall alltså att bolaget inte agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen eftersom marknadsföringen varit riktad till en juridisk person och styrelsens ordförande enligt nämnden ska anses vara rätt kontaktperson för föreningen ifråga.

Anmälan lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies