Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Diamax Business Group AB

Uttalande 2023-09-26

Dnr 23-289

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Diamax Business Group AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Diamax Business Group AB för att sälja Telias tjänster trots att han tidigare bett Diamax Business Group AB att inte ringa honom. Anmälaren har vidare uppgett att han under samtalet med Diamax Business Group AB blev bortkopplad. Anmälaren har även vid kontakt med Telia fått bekräftat att han fortsatt inte ska bli kontaktad av Diamax Business Group AB, men ingen förändring har skett.

Företagets uppgifter
Diamax Business Group AB har uppgett att de är uppdragsgivare åt Telia där företaget har i uppdrag att erbjuda Telias befintliga kunder diverse tjänster som är kopplade till dennes befintliga tjänst. Det är således Telia som ger uppdraget att kontakta deras befintliga kunder och sedermera Telia som själva säkerställer att all form av kontakt sker i enlighet med marknadsföringslagen.

I det aktuella ärendet har konsumenten kontaktats i syfte att erbjuda tillvalspaketet till befintlig TV-tjänst hos Telia. Diamax Business Group AB har vidare uppgett att de i sina loggar kan se att företaget gjort ett antal kontaktförsök men att de aldrig talat med kunden. Företaget lyfter att de därav omöjligen kunnat motta en invändning från kunden. Diamax Business Group AB har noterat att konsumenten gjort kontaktförsök på företagets telefonnummer men att detta samtal inte besvarats av företaget. Företaget har efter en intern utredning inte funnit andra kontaktförsök. Diamax Business Group AB har avslutningsvis uppgett att de inte mottagit information från Telia om att konsumenten inte vill bli kontaktad.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter efter dennes invändning mot det
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

NIX-nämnden finner mot bakgrund av ovanstående uppgifter att Diamax Business Group AB agerat på uppdrag av deras uppdragsgivare Telia. De uppgifter som nämnden mottagit tyder på att anmälaren endast eventuellt varit i kontakt med Telia om invändning mot direktmarknadsföring. Diamax Business Group AB har inte nåtts av informationen och kan således inte ansvara för att eventuellt deras uppdragsgivare inte förmedlat konsumentens invändning.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.