Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

PolarLotto

Uttalande 2023-09-28

Dnr 23-291

Anmälare:

En konsument

Motpart:

PolarLotto

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon har blivit uppringd av PolarLotto trots att hennes telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Vid samtalet ska säljaren ha påstått att anmälaren deltagit i en tävling och således i samband med denna samtyckt till direktmarknadsföring.

Företagets uppgifter
PolarLotto har uppgett att de ber om ursäkt för det inträffade samt att de konstaterat att deras telemarketingpartner Omnitech Marketing S.L är de som kontaktat anmälaren.  Kontakten ska ha skett emot PolarLottos samarbetsavtal med Omnitech Marketing S.L och företaget utreder därför samarbetet idag.

PolarLotto har vidare uppgett att företaget efter anmälan ändrar i sina rutiner genom att de nu själva ska stämma av och tvätta samtliga samtalslistor mot NIX-registret.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av uppgifterna ovan framgår att anmälaren blivit kontaktad av en säljare från PolarLottos samarbetspartner. I ärendet är det ostridigt att säljaren kontaktat en konsument som är uppförd i spärregistret NIX-Telefon, något undantag har inte framkommit av parternas redogjorda uppgifter. Således har 21 § marknadsföringslagen inte efterlevds. NIX-nämnden finner mot bakgrund av det rör sig om en engångsföreteelse där PolarLottos samarbetspartner på eget initiativ agerat utanför parternas samarbetsavtal att PolarLotto inte kan anses ansvarig i det enskilda fallet. PolarLotto har till nämnden visat att företaget har en policy och instruktioner som i övriga fall är i linje med reglerna för NIX-Telefon.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.