Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Verisure Sverige AB

Uttalande 2023-10-04

Dnr 23-292 samt 23-293

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Verisure Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringda av Verisure Sverige AB (Verisure) trots att deras telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Den första anmälaren har uppgett att Verisure kontaktat honom i syfte att göra ett hembesök. Den andra anmälaren har uppgett att han blivit kontaktad i syfte att boka in en säkerhetsbesiktning samt att säljaren hänvisat till att denne ringt konsumenten eftersom han är medlem i Villaägarna.

Företagets uppgifter
Verisure har uppgett att de inte kan finna de telefonnummer som anmälarna uppgett att företaget kontaktat konsumenterna på. Verisure har en tanke om att detta kan bero på att dessa telefonnummer tagits bort i efterhand på konsumenternas begäran. Verisure har vidare uppgett att de spärrat båda anmälarnas telefonnummer för framtida telefonsamtal.

Gällande den andra konsumenten har Verisure noterat att denna är medlem i Villaägarna vilket de har ett allianssamarbete med. Konsumenten har möjligen i samband med företagens samarbete erbjudits ett specialerbjudande om larm och säkerhetsbesiktning från Verisure och då samtyckt till att bli kontaktad i marknadsföring- och försäljningssyfte.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

I de två enskilda fallen har båda konsumenterna uppgett att de blivit kontaktade av Verisure trots att de båda är uppförda i NIX-Telefons spärregister. Verisure har inte funnit konsumenternas telefonnummer i deras samtalsloggar vilket företaget har förklarat med att konsumenterna möjligen i efterhand kontaktat dem för att bli borttagna från eventuella samtalslistor hos företaget.

Rörande konsument två har Verisure uppgett att konsumenten troligen samtyckt till direktmarknadsföring i samband med det erbjudande företaget haft med Villaägarna.

I båda fallen rör det sig om eventuell kontakt med två konsumenter som enligt 21 § marknadsföringslagen motsatt sig direktmarknadsföring via telefon. Verisure har varken förnekat eller bekräftat att samtalen ägt rum då de inte kan finna anmälarnas telefonnummer i deras samtalsloggar. NIX-nämnden finner det osannolikt att två oberoende konsumenter obefogat anmält Verisure. Det är således möjligt att Verisure kontaktat två konsumenter som tydligt motsatt sig det. Däremot föreligger tidigare anmälningar liknande konsument två, där konsumenter deltagit i Villaägarnas erbjudande gällande hemlarm via Verisure och glömt bort att dessa samtyckt till direktmarknadsföring. Det tordes därför möjligt att det i det nu anmälda fallet förekommit ett samtycke från konsumenten.

NIX-nämnden finner med bakgrund av ovanstående uppgifter att det inte med säkerhet går att bedöma om Verisure brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.