Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hellofresh Sweden

Uttalande 2023-11-13

Dnr 23-297

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hellofresh Sweden

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Hellofresh Sweden har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit oadresserad direktmarknadsföring från Hellofresh Sweden trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Hellofresh Sweden har uppgett att de inte är ansvariga för den utdelade reklamen. Hellofresh Sweden har vidare anfört att konsumenten mottagit reklam från företagets samarbetspartners. Företaget har beklagat att konsumenten mottagit reklamen men bestrider att de är ansvariga för den utdelade reklamen.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget i ärendet framgår att konsumenten mottagit reklam för erbjudande från Hellofresh Sweden trots att denna har motsatt sig sådan marknadsföring. Det aktuella reklam-utskicket innehåller erbjudanden för Hellofresh Sweden och är således att betraktas som reklam för företaget. Hellofresh har uppgett att deras samarbetspartner har skickat ut den anmälda reklamen, något som inte framkommer varken av anmälan eller den bild av reklamutskicket som NIX-nämnden mottagit. Hellofresh Sweden har inte för nämnden lyckats visa att utskicket är utskickat av någon annan än företaget själv.

Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Hellofresh Sweden agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.