Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

HusmanHagberg Solna

Uttalande 2023-11-27

Dnr 23-298

Anmälare:

En konsument

Motpart:

HusmanHagberg Solna

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

HusmanHagberg Solna/Sundbyberg har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit oadresserad direktmarknadsföring från HusmanHagberg Solna trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
HusmanHagberg Solna har uppgett att de anlitat ett flertal olika utdelare av företagets reklam. HusmanHagberg Solna försöker så gott de kan informera dessa utdelare om att inte dela ut reklam till brevlådor med Nej-Tack skylt. Företaget har vidare uppgett att anmälaren i det enskilda fallet mottagit reklamen eftersom det skett ett misstag där utdelaren inte uppmärksammat Nej-Tack skylten.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

I ärendet är det ostridigt att en konsument med en Nej-Tack skylt mottagit oadresserad direktreklam med erbjudande från HusmanHagberg Solna. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att HusmanHagberg Solna agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies