Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bonnier Publications

Uttalande 2023-10-27

Dnr 23-310

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bonnier Publications

Frågeställning:

Adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Bonnier Publications har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ha delat ut adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit adresserad direktmarknadsföring från Bonnier Publications trots att anmälaren är införd i spärregistret NIX adresserat.

Företagets uppgifter
Bonnier Publications (företaget) har uppgett att de via Dun & Bradstreet prenumererar på uppdateringar från NIX-registret. Företaget har uppgett att det i november 2022 inte registrerades något nej till marknadsföring, och att det efter det inte skett några efterföljande uppdateringar av den registrerade, varför de är i god tro om att de får marknadsföra till anmälaren. Företaget har vidare uppgett att de inte har fått besked från anmälaren att han inte vill ha marknadsföring. Genom anmälan har de nu fått besked om detta och därför har de stoppat all marknadsföring till anmälaren.

NIX-nämndens bedömning
Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

Anmälaren har uppgett att han mottagit adresserad reklam från Bonnier Publications trots att han registrerat sin adress till NIX adresserat. Bonnier Publications har bestridit denna information och har uppgett att anmälaren inte varit registrerad hos NIX adresserat i alla fall från och med november 2022. NIX-nämnden kan efter kontroll mot NIX adresserat konstatera att anmälaren varit registrerad sedan 12 december 2019. Informationen som Bonnier Publications haft om anmälaren är således felaktig. Det är marknadsförarens ansvar att se till att informationen de använder är korrekt och uppdaterad gentemot NIX adresserat. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Bonnier Publications agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Adresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.