Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Axo Finans AB/ Reward Group Aps

Uttalande 2023-11-17

Dnr 23-320

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Axo Finans AB/ Reward Group Aps

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan vidare åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam från Axo Finans AB via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter
Axo Finans AB har uppgett att de inte är avsändare av sms:et som anmälaren mottagit. Axo Finans AB har vidare uppgett att avsändaren för sms:et är deras samarbetspartner som på eget initiativ skickat sms:et till anmälaren.

Reward Group Aps (samarbetspartnern) har uppgett att de skickat sms:et eftersom de 08-09-2023 mottog ett samtycke från anmälaren att marknadsföra sina produkter i samband med att konsumenten deltog i en tävling. Reward Group Aps har vidare anfört att de tagit bort anmälaren från framtida utskick.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget i ärendet framgår att en konsument mottagit sms i form av marknadsföringserbjudande för Axo Finans AB. Axo Finans AB har för nämnden styrkt i samband med uppgifter från dess samarbetspartner Reward Group Aps att de inte är avsändare av sms-reklamen utan att deras samarbetspartner har handlat utanför Axo Finans ABs vetskap. NIX-nämnden finner därför att ingen vidare åtgärd ska åläggas Axo Finans AB.

Frågan återstår då om Reward Group AB har skickat sms-reklam i strid med 19 § marknadsföringslagen. Enligt inkomna registerutdrag från den tävling som Reward Group AB hänvisat till har konsumenten en dag innan mottagen sms-reklam deltagit i en tävling. I samband med denna tävling har konsumenten via en frivillig kryssruta samtyckt till att Reward Group Aps kan komma att kontakta denna i marknadsföringssyfte via bland annat sms. NIX-nämnden gör bedömningen att Reward Group ApS därför skickat sms-reklam i enlighet med 19 § marknadsföringslagen eftersom anmälaren på förhand samtyckt till det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.