Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bygghemma

Uttalande 2023-11-17

Dnr 23-321

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bygghemma

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.
Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion i sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Av underlaget framgår även att sms:et saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter
Bygghemma har uppgett att de skickat sms till konsumenten eftersom denna är kund hos företaget. Kunden har senast i april erlagt en beställning hos företaget. I samband med kund-medlemskapet har konsumenten även frivilligt samtyckt att ta emot erbjudanden från Bygghemma.

Gällande avregistreringsfunktionen hävdar Bygghemma att den fungerar om den används på korrekt sätt. Bygghemma har vidare uppgett att de efter anmälan manuellt avregistrerat konsumentens telefonnummer från företagets kundbas.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

I det anmälda fallet har konsumenten mottagit reklam-sms från Bygghemma. Bygghemma har förklarat att utskicket skickats till konsumenten eftersom denna frivilligt samtyckt till att motta erbjudanden via sms från företaget. NIX-nämnden finner ingen misstro i Bygghemmas lämnade uppgifter. Ärendet lämnas utan vidare åtgärd.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Enligt anmälan har sådan adress funnits i sms-reklamen men har inte fungerat.

Bygghemma har till NIX-nämnden bifogat det sms-utskick som konsumenten mottagit och bevisat att en korrekt registrering enligt bifogad instruktion ska ha avregistrerat konsumenter som mottagit sms-utskicket. Varför anmälan inte blivit avregistrerad i det enskilda fallet är oklart. Bygghemma har anfört att det kan beror på fel vid inmatning av rätt ord eller telefonnummer. Eftersom det inte rör sig om en registrerad avregistrering anser nämnden att Bygghemma tillfört sms-utskicket med en tillfredställande avregistreringsfunktion. Ärendet lämnas utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies