Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Dominos Pizza

Uttalande 2023-09-26

Dnr 23-322

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Dominos Pizza

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.
Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion i sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon mottagit obeställd reklam via sms trots att hon inte har lämnat samtyckte till det. Av underlaget framgår även att sms:et saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter
Dominos Pizza har uppgett att de tillfrågar alla kunder om samtycke för olika typer av marknadsföring när en kund registrerar sig på företagets hemsida. Vid registreringen kan kunden bland annat samtycka till sms-erbjudanden. Vid registreringen är det möjligt att kryssa i och ur rutor för att ge sitt samtycke, samtycket går även att ändra i efterhand.

Dominos Pizza har vidare uppgett att företaget under några veckors tid haft problem med avregistreringsfunktionen via stopp-nummer. Problemet uppger företaget ska ha åtgärdats efter att anmälan inkommit. Företaget ber även om ursäkt för det inträffade och uppger att de tror att konsumenten mottagit sms trots att denna skickat stopp-sms eftersom detta skett under perioden av tekniska fel försökt avregistrera sig.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Enligt anmälan har sådan adress funnits i sms-reklamen men har inte fungerat.

Det är i ärendet ostridigt att Dominos Pizza skickat sms till en konsument. Det är däremot stridigt om samtycke förekommit vid sms-utskicken. NIX-nämnden har efter mottagna uppgifter inte funnit belägg för att misstro Dominos Pizzas uppgifter om att företaget mottagit ett frivilligt samtycke från anmälaren. Nämnden gör därför bedömningen att Dominos Pizza skickat sms-reklam till en konsument som samtyckt till sms-erbjudanden.

Gällande anmälarens uppgifter om att avregistreringen inte fungerat har Dominos Pizza uppgett att detta inträffat på grund utav tekniska fel hos företaget. Nämnden finner beaktande att det rör sig om en engångsföreteelse som nu är åtgärdad att företaget agerat i enligt med 20 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.