Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Triofinans

Uttalande 2023-10-14

Dnr 23-323 samt 23-324

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Triofinans

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan vidare åtgärd

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de mottagit obeställd reklam via sms trots att de inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter
Triofinans har uppgett att anmälarna deltagit i två olika tävlingar som erhålls av deras samarbetspartner Egentic-Naturvel PTE. LTD. Gällande ärende dnr 23-323 har konsumenten samtyckt till marknadsföring via pristävlingen www.deltaochprova.com 2023-09-08 klockan 10:30. Gällande ärende dnr 23-324 har konsumenten samtyckt till marknadsföring via pristävlingen www.speciell-utvald.com 2023-08-08 kl 01:43. 

Triofinans har vidare angett att konsumenterna i båda tävlingarna erbjuds att direkt via tävlingens hemsida alternativt via Triofinans kundtjänst motsätta sig direktreklamen.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av ovanstående uppgifter framgår att Triofinans skickat sms-reklam till två konsumenter vilka deltagit i två olika tävlingar där samtycke inhämtas via företagets samarbetspartner. NIX-nämnden har mottagit uppgifter som styrker att konsumenterna deltagit i respektive tävling. Nämnden har vid kontroll av tävlingarnas hemsidor noterat att konsumenter erbjuds att avböja reklam vid deltagandet av tävlingen. Tävlingarnas hemsidor är båda uppbyggda så att en konsument som besöker tävlingens hemsida erbjuds att samtycka till reklam via olika kryssrutor. Konsumenterna erbjuds då att välja om och vilken typ av reklam denna samtycker till att motta från arrangören och dess sponsorer. Triofinans uppges som en av dessa sponsorer. Således finner NIX-nämnden att ingen överträdelse av 19 § marknadsföringslagen skett.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.