Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Nordiska Inglasningar

Uttalande 202311-17

Dnr 23-326, 23-327 samt 23-336

Anmälare:

Tre konsumenter

Motpart:

Nordiska Inglasningar

Frågeställning:

Adresserad direktreklam till konsumenter som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Nordiska Inglasningar har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till tre konsumenter som tydligt motsatt sig det

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de har mottagit adresserad reklam från Nordiska Inglasningar trots att de är införda i spärregistret NIX adresserat.

Företagets uppgifter
Nordiska Inglasningar har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning
Adresserad direktreklam till konsumenter i spärregistret NIX adresserat
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och kontakten avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Nordiska Inglasningar har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarnas uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenterna mottagit adresserad reklam trots att dessa är införda i NIX adresserat. Något undantag har inte visats tillämpligt. Nordiska Inglasningar har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till tre konsumenter som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendena avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                             

2023 Adresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.