Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bonnier

Uttalande 2023-10-04

Dnr 23-329

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bonnier

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Bonnier trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Bonnier har uppgett att företaget vid tidpunkten för anmälan haft en etablerad kundrelation med konsumenten. Konsumenten har mellan 2016–2022 haft en aktiv prenumeration hos företaget och i samband med prenumerationen samtyckt till att bli kontaktad per telefon.

Bonnier har vidare uppgett att de inte registrerat att konsumenten kontaktat företaget för att återkalla sitt samtycke till direkt marknadsföring via telefon innan anmälan till NIX-nämnden inkom.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av ovanstående uppgifter framgår att Bonnier kontaktat en konsument vilket företaget hade vid tidpunkten för samtalet hade ett etablerat kundförhållande med. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Bonnier agerat enligt 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.